Chúng ta thường nói tới thuật ngữ bản sắc văn hóa và mong muốn giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam. Thế nào là bản sắc văn hóa vẫn là vấn đề trừu tượng với nhiều người; còn làm thế nào để giữ gìn bản sắc văn hóa là một vấn đề không dễ dàng khi hội nhập kinh tế trên thế giới ngày càng sâu rộng.

 

 

TS. TRẦN HẠNH NGUYÊN

Ngày sinh: 29/05/1981

Nơi sinh: Sơn La

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. LÊ VĂN MINH

Ngày sinh:  16/03/1985

Nơi sinh:  

Email:  

ThS. NGUYỄN THỊ HUYỀN

Ngày sinh:  

Nơi sinh:  

Email:  

Ngày 12/4/2013 Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc ký Quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa các dân tộc Tây Bắc.