ThS. NGUYỄN THỊ HUYỀN

Ngày sinh:  03/7/1990

Nơi sinh:  Yên Định - Thanh Hóa

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

I. Quá trình đào tạo và công tác

 2005 – 2008: Học sinh Trường THPT Yên Định 3

2008 – 2012: Sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử; Khoa Sử - Địa; Trường ĐH Tây Bắc

2012 – 2013: Giáo viên môn Lịch sử Trường THPT Yên Định 1

2013 – nay: Chuyên viên Trung tâm NCVHCDT Tây Bắc; Trường ĐH Tây Bắc

2017 – 2019: Học viên cao học ngành Dân tộc học; Học Viện Khoa học Xã hội; Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

II. Các hướng nghiên cứu

 Nhân học văn hóa.

Nghiên cứu văn hóa và biến đổi văn hóa – xã hội của các dân tộc vùng Tây Bắc.

III. Danh mục các công trình khoa học đã công bố

  1. Nguyễn Thị Huyền (2018), Biến đổi hôn nhân của người Hmong đen xã Tà Xùa huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La, Kỷ yếu Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2018 “Những vấn đề mới về tộc người và chính sách dân tộc ở nước ta hiện nay”, chưa phát hành.
  2. Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Hạnh Vân (2018), Nghiên cứu một số biến đổi của nữ phục Mông (ngành Mông đen) tại bản Tà Xùa A xã Tà Xùa huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La, Tạp chí Khoa học trường Đại học Tây Bắc. Đang chờ đăng số tháng 12/2018
  3. Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Huyền (2018), Một số biến đổi về nhà ở của người Mông xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Bắc, số 13, 6/2018
  4. Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Huyền (2018), Nhà ở truyền thống của người Mông xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Đề tài nghiên cứu cấp trường, Trường Đại học Tây Bắc, đã nghiệm tháng 6/2018.
  5. Hoàng Văn Viện, Nguyễn Thị Huyền, An Thị Hồng Hoa (2016), Thực trạng và giải pháp nhằm phát hhuy một số nét văn hóa truyền thống của người Thái trên địa bàn thành phố Sơn La trong giai đoạn hiện nay, Đề tài nghiên cứu cấp trường, Trường Đại học Tây Bắc, 12/2016.
  6. Nguyễn Thị Huyền, An Thị Hồng Hoa (12/2016), Phát triển du lịch văn hóa Sơn La qua lễ hội mùa xuân Thực trạng và giải pháp, Tạp chí Khoa học trường Đại học Tây Bắc.

CÁC BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC