ThS. LÊ VĂN MINH

Ngày sinh: 16/03/1985

Nơi sinh: Sông Mã – Sơn La

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

I. Quá trình đào tạo và công tác

Năm 2001 đến năm 2004: Học sinh trường PTTH Sông Mã, huyện Sông Mã.

Năm 2007 đến năm 2010: Sinh viên Lớp Họa K4, Khoa Nhạc – Họa – Thể dục, Trường Cao đẳng Sơn La.

Năm 2010 đến năm 2012: Sinh viên Lớp K2B1 Sư phạm Mỹ thuật, Khoa Sư

phạm Mỹ Thuật, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương, Hà Nội.

Năm 2012 đến năm 2013: Chuyện viên Phòng CTCT – QLNH, Trường Đại học Tây Bắc.

Năm 2015 đến năm 2017:  Học viên Cao học K3 chuyên ngành Quản lý Văn

hóa, Khoa Sau đại học, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương, Hà Nội.

Năm 2013 đến nay: Chuyên viên, Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa các Dân tộc Tây Bắc, Trường Đại học Tây Bắc.

II. Các hướng nghiên cứu

Bảo tồn, nghệ thuật, ứng dụng và phát huy văn hóa các tộc người.

Văn hóa vật thể, phi vật thể và biến đổi văn hóa.

III. Danh mục các công trình khoa học đã công bố

  1. Lê Văn Minh (2018), Giá trị của gốm Thái Mường Chanh – Sơn La. Kỷ yếu Hội nghị Thông báo Khảo cổ học Toàn quốc, lần thứ 53 do Viện Khảo cổ học và Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, với chủ đề: Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2018 (chưa phát hành).
  2. Lê Văn Minh, Lò Ngọc Diệp (2018), Bảo tồn và phát huy giá trị nghề làm khèn truyền thống của người Mông xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Kỷ yếu Hội nghị Thông báo văn hóa năm 2018 do Viện Nghiên cứu văn hóa tổ chức, với chủ đề: Văn hóa nông thôn trong bối cảnh chuyển đổi (chưa phát hành).
  3. Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Huyền (2018), Một số biến đổi về nhà ở của người Mông xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Bắc, số 13, 6/2018
  4. Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Huyền (2018), Nhà ở truyền thống của người Mông xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Đề tài nghiên cứu cấp trường, Trường Đại học Tây Bắc, đã nghiệm tháng 6/2018.
  5. Lê Văn Minh (2017), Nghề làm cúc bướm của người Thái Đen xã Chiềng Ngần – TP. Sơn La. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Bắc, số 11, 12/2017
  6. Lê Văn Minh (2017), Hiện trạng và giải pháp bảo tồn, phát triển nghề gốm Mường Chanh – Mai Sơn – Sơn La, Tạp chí Khoa học trường Đại học Tây Bắc, số 9, 6/2017.
  7. Lê Văn Minh (2017), Gốm Thái Mường Chanh, Sơn La với vấn đề bảo tồn và phát triển. Kỷ yếu Hội nghị quốc gia Thái học lần thứ VIII do Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và Viện Việt nam học và Khoa học phát triển – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, với chủ đề: Phát huy vai trò bản sắc cộng đồng các dân tộc Thái - Kadai: “Trong hội nhập và phát triển bền vững” Nxb Thế giới, Hà Nội, năm 2017
  8. Nguyễn Công Tho, Lê Văn Minh (2014), Sưu tầm và giới thiệu sản phẩm gốm Mường Chanh, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, Đề tài nghiên cứu cấp trường, Trường Đại học Tây Bắc.

CÁC BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC