TS. TRẦN HẠNH NGUYÊN

Ngày sinh: 29/05/1981

Nơi sinh: Sơn La

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

I. Quá trình đào tạo và công tác

1996 - 1999: Học sinh trường PTTH Chuyên Sơn La.

1999-2003: Sinh viên Khoa Ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

2004 – 2007: Giảng viên tiếng Trung, Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Tây Bắc.

2007 – 2010: Học viên Cao học chuyên ngành Ngôn ngữ Hán, Khoa Sau đại học, Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

2011- 2015: Nghiên cứu sinh Tiến sĩ chuyên ngành Dân tộc học, Viện Nghiên cứu Xã hội học – Dân tộc học, Trường Đại học Vân Nam, Trung Quốc.

2011- 9/2016: Giảng viên tiếng Trung Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Tây Bắc.

9/2016 – nay: Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa các dân tộc Tây Bắc, Trường Đại học Tây Bắc.

II. Các hướng nghiên cứu

Nhân học sinh thái.

Văn hóa và biến đổi văn hóa, xã hội của các dân tộc Tây Bắc.

III. Danh mục các công trình khoa học đã công bố

 1. Trần Hạnh Nguyên (2018), Bước đầu tìm hiểu về kiến trúc nhà nửa sàn nửa đất của người Dao Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Tết Bàn Vương của người Dao Trung Quốc lần thứ 15”, 11/2018.
 2. Trần Hạnh Nguyên (2018), Bước đầu tìm hiểu tình hình thực hiện chính sách dân tộc ở tỉnh Vân Nam Trung Quốc, Kỷ yếu Hội thảo “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về đất đai ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi” thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”, 11/2018.
 3. Nguyễn Hoàng Yến, Hoàng Xuân Trọng, Trần Hạnh Nguyên (2018) Nghiên cứu xây dựng mô hình du lịch bền vững vùng lòng hồ thuỷ điện Sơn La, Đề tài NCKH cấp Tỉnh 2016 -2018, 6/2018.
 4. Trần Hạnh Nguyên, Lường Phú (2018), Nghiên cứu hiện trạng và giải pháp phát triển du lịch bền vững ở xã Tà Xùa huyện Bắc Yên, Tạp chí NCKH Trường Đại học Tây Bắc, Số 13 (6/2018)
 5. Trần Hạnh Nguyên, Lê Thị Thu Hòa (2017), Vùng lòng hồ thủy điện Sơn La: Tiềm năng chờ đánh thức, Tạp chí du lịch số 9 tháng 12/2017
 6. Nguyễn Hoàng Yến, Trần Hạnh Nguyên (2017), Từ dân tộc Miêu Trung Quốc đến dân tộc Hmong Việt Nam: Đôi nét về nguồn gốc tộc người và lịch sử di cư, Tạp chí Dân tộc học số 6 tháng 12/2017
 7. Trần Hạnh Nguyên, Trần Thị Vân (2017), Bước đầu tìm hiểu lễ hội Hoa Sơn của người Miêu cư trú ở khu vực biện giới Việt Trung, Kỷ yếu Hội nghị thông báo Dân tộc học năm 2017 chủ đề “Những vấn đề dân tộc, tộc người cơ bản, cấp bách ở vùng biên giới và liên/xuyên biên giới nước ta hiện nay” tháng 11/2017.
 8. Trần Hạnh Nguyên (2017), Nghiên cứu hiện trạng và giải pháp phát triển bền vững du lịch Mộc Châu, Tạp chí NCKH Trường Đại học Tây Bắc, số 11 tháng 12/2017
 9. Trần Hạnh Nguyên, Đặng Thị Thu Huệ, Lê Thị Thu Hòa, Một số giải pháp phát triển bền vững du lịch Mộc Châu, Đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2016-2017, 12/2017.
 10. Trần Hạnh Nguyên (2017), Quá trình hòa nhập của di dân thủy điện Sơn La trong bối cảnh xã hội biến đổi (Nghiên cứu trường hợp bản Quỳnh Tiến, phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, “Hội nghị Thái học Việt Nam lần thứ VIII”, 6/2017
 11. Trần Hạnh Nguyên (2016), Tết cổ truyền của người Hmong trắng bản Mới thị trấn Bắc Yên, Sơn La: Truyền thống và biến đổi, “Hội nghị thông báo văn hóa năm 2016” Viện Nghiên cứu văn hóa, 12/2016.
 12. Đàm Diên Giai, Trần Hạnh Nguyên (2016), Sinh thái trong văn hóa: Phát triển sản xuất chè núi Cảnh Mại Vân Nam và tái tạo văn hóa chè trong bối cảnh du lịch sinh thái, Hội thảo khoa học “Xây dựng mô hình du lịch sinh thái và liên kết phát triển du lịch vùng Tây Bắc”, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lào Cai kết hợp tổ chức, 8/2016.
 13. Nguyễn Hoàng Yến, Trần Hạnh Nguyên (2015), Đôi nét về nghi lễ trong sản xuất nông nghiệp của người Hmong Trắng bản Mới, thị trấn Bắc Yên, Sơn La, Tạp chí Thông tin và công nghệ – Đại học Tây Bắc.
 14. Trần Hạnh Nguyên (2014), Tết truyền thống của người Thái ở Sơn La, Tạp chí Đoàn kết và phát triển, 1/2014
 15. Trần Hạnh Nguyên (2014), Nghiên cứu so sánh tín ngưỡng thờ Táo quân của người Việt ở Việt Nam và dân tộc Hán ở Trung Quốc, Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo, 1/2014.
 16. Trần Hạnh Nguyên (2013), Quan niệm về linh hồn của người Thái huyện Tân Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Tạp chí Thông tin khoa học Trường Đh Văn hóa Tp Hồ Chí Minh, 12/2013

CÁC BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC