LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ 25/02/2019 đến 03/3/2019)

 

Thứ (NGÀY)

SÁNG

CHIỀU

TỐI

HAI

(25/02)

- 8h30: Nhóm 1, 2, 3 hỗ trợ thực hiện kế hoạch chiến lược trình bày tiến độ thực hiện Kế hoạch hành động – TT TTTV

Tp: Theo KH số 133 ngày 14/2

- 14h00: Nhóm 4, 5, 6 hỗ trợ thực hiện kế hoạch chiến lược trình bày tiến độ thực hiện Kế hoạch hành động – TT TTTV

Tp: Theo KH số 133 ngày 14/2

 

BA

(26/02)

 

- 14h00: Chuyên gia Aus4Skills làm việc riêng  với các Nhóm 4,5,6 – VP Aus4Skills

 

(27/02)

- 8h30: Hội thảo 2: Các nhóm hỗ trợ thực hiện Kế hoạch chiến lược trình bày Kế hoạch hành động đã được chỉnh sửa – TT TTTV

- 14h00: Hội thảo: “Chức năng, nhiệm vụ và công tác nhân sự Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng” – TT TTTV

 

NĂM

(28/02)

- 8h00: Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019 – A2

TP: Theo KH số 59 ngày 28/1.

 

 

SÁU

(01/3)

- 8h30: Giao ban công tác tháng 3 – PH2

 

 

BẢY

(02/3)

 

 

 

CN

(03/3)