LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ 04/3/2019 đến 10/3/2019)

 

Thứ (NGÀY)

SÁNG

CHIỀU

TỐI

HAI

(04/3)

 

 

 

BA

(05/3)

 

 

 

(06/3)

 

-5h30-6h30: Tập huấn Phương pháp nghiên cứu văn hóa các dân tộc Tây Bắc – Vp Đoàn sinh viên ĐHTB.

Tp: Cán bộ Trung tâm, các em sinh viên trong danh sách.

 

NĂM

(07/3)

 

- 14h30: Giao lưu kỷ niệm 8/3 – A2

Tp: Toàn thể nữ CB, Nhà giáo, NLĐ

 

SÁU

(08/3)

 

 

 

BẢY

(09/3)

 

 

 

CN

(10/3)