LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ 11/3/2019 đến 17/3/2019)

Thứ (NGÀY)

SÁNG

CHIỀU

TỐI

HAI

(11/3)

 

 

 

BA

(12/3)

- 8h00: Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên lãnh đạo Trường – PH2

 

 

(13/3)

 

 

 

NĂM

(14/3)

 

- 15h30: Họp chi bộ QLKH&HTQT

 

SÁU

(15/3)

 

 

 

BẢY

(16/3)

 

-17h30-18h30: Cemina Phương pháp Nghiên cứu văn hóa các dân tộc Tây Bắc – Văn phòng Hội sinh viên.

TP: Cán bộ Trung tâm, các em sinh viên quan tâm.

 

CN

(17/3)