1. Giới thiệu chung

Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa các dân tộc Tây Bắc là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tây Bắc, được thành lập theo Quyết định số 244/QĐ-TCCB ngày 12/4/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc.

Tên giao dịch tiếng Anh: Taybac ethnicgroups’culture research center

Tên giao dịch tiếng Việt: Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa các dân tộc Tây Bắc.

Trụ sở chính:  Tầng 1 – Trung tâm Thông tin Thư viện – Trường Đại học Tây Bắc; Tổ 2 - phường Quyết Tâm - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La.

Điện thoại: 0223750809

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TS. LƯỜNG HOÀI THANH

Sinh ngày: 09/10/1981

Nơi sinh: Sơn La

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TS. TRẦN HẠNH NGUYÊN

Ngày sinh: 29/05/1981

Nơi sinh: Sơn La

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ThS. LÊ VĂN MINH

Ngày sinh: 16/03/1985

Nơi sinh: Sông Mã – Sơn La

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. NGUYỄN THỊ HUYỀN

Ngày sinh:  03/7/1990

Nơi sinh:  Yên Định - Thanh Hóa

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.