Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho các cán bộ Trung tâm, khảo sát địa bàn nghiên cứu, thu thập tài liệu về văn hóa người Mông Bắc Yên đồng thời tăng cường mối quan hệ hợp tác nghiên cứu văn hóa, phát triển du lịch với huyện Bắc Yên, từ ngày 03/5 đến 12/5/2017, đoàn công tác của Trung tâm Nghiên cứu văn hóa các dân tộc Tây Bắc do TS.Trần Hạnh Nguyên làm trưởng đoàn đã tiến hành đợt thực tế chuyên môn, khảo sát địa bàn tại xã Tà Xùa huyện Bắc Yên.

Chúng ta thường nói tới thuật ngữ bản sắc văn hóa và mong muốn giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam. Thế nào là bản sắc văn hóa vẫn là vấn đề trừu tượng với nhiều người; còn làm thế nào để giữ gìn bản sắc văn hóa là một vấn đề không dễ dàng khi hội nhập kinh tế trên thế giới ngày càng sâu rộng.

 Một trong những đòi hỏi cấp thiết về văn hóa hiện nay là giữ gìn bản sắc văn hóa. Tất cả những gì do con người sáng tạo có giá trị đều là văn hóa thì ngôn ngữ là sáng tạo vĩ đại nhất của loài người. Nếu chúng ta coi tiếng kêu của các loài là một dạng biểu hiện ngôn ngữ thì thứ ngôn ngữ đó chỉ có giá trị nhất định ở phương diện thông tin. Ngôn ngữ mà con người sử dụng không chỉ có giá trị thông tin mà còn có giá trị rất nhiều lần hơn thế nữa. Tình trạng mai một ngôn ngữ ngày càng nhiều không phải chỉ ở một dân tộc mà đã diễn ra ở rất nhiều dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Sự mai một ấy không chỉ làm hao mòn bản sắc văn hóa mà còn làm mất đi những giá trị tinh thần mà tổ tiên của các dân tộc anh em đã sáng tạo, lưu giữ và truyền lại với niềm tin các thế hệ con cháu biết quý trọng giữ gìn tài sản ngôn ngữ như báu vật.

Đến Trung tâm Thông tin Thư viện vào những ngày này bạn sẽ có được cảm nhận đặc biệt về không khí làm việc và học tập rất sôi nổi. Ở bên cạnh thư viện đã nhiều tháng, chứng kiến mọi hoạt động ở đây nhưng tôi chưa thấy không khí đó như những ngày này. Từ sáng sớm các cán bộ của Trung tâm đã có mặt và gần như cùng lúc ấy các sinh viên cũng đã tới Thư viện với hy vọng đọc được tài liệu mình cần và tìm được chỗ ngồi ưng ý.